Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

REVIVAS – ŠKALE

Naslov: Škale 85, 3320 Velenje
Kontaktna oseba: Zvone Kodrun
Telefon, gsm: 041 673 334
Član RTZ SAŠKA od: 18 avg 2016
Nazaj na članstvo

Kje so Škale

Škale v preteklosti in v senci razvoja Šaleške doline v 20. stoletju

Sejmišče in cerkev Sv. Jurija

Škale - »sejmišče«

cerkev_nekoc

stara_fotografija2

stara_fotografija

 

 

 

 

 

 

 

Sredi tega sejmišča je stala mogočna lipa, ob njej pa je bil globok vodnjak s pitno vodo. Omeniti moramo tudi vrtno utico pred župniščem, predvsem zato, ker so bile vse stene oblepljene z dopisnimi razglednicami, ki so jih na župnijski urad pošiljali odsotni farani že med prvo svetovno vojno. Morda je kako razglednico »rešil« kak posameznik, utice »pa ni bilo škoda« , ker se je v neposredni bližini podiralo tudi župnišče in cerkev.

Pisni viri:
1. Hudales, J., Kljajič, D., Ravnikar, T., 1990. Šaleška dolina v XIX. in XX. stoletju: raziskovalna naloga. Velenje, Kulturni center »Ivan Napotnik«-Muzej, Občinska raziskovalna skupnost Velenje, 257 str.
2. Hudales, J. 1999. Šaleška dolina v 18. in 19. stoletju. V: Velenje.Razprave o zgodovini mesta in okolice. Velenje, Mestna občina Velenje, str. 243-302
3. Kljajič, D.,2001. Kratek pregled razvoja Velenja po letu 1945. V: Velenje. Zbornik raziskovalnega tabora 1999/2000. Velenje, Inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje, str. 14-19.
4. Poles R. et al, 1998. Sakralna dediščina Šaleške doline. Velenje, Pozoj, 812 str.
5. Ravnikar, T., 1989. Škale:zbornik. Zbirka Šaleški razgledi 3. Titovo Velenje, Kulturni center Ivan Napotnik, 125 str.

Preberi več

Anton Aškerc

Anton Aškerc
(1856-1912)

Anton_Askerc

 

 

» Truplo tvoje čas strohni v gomili,
ali čaša tvojih del ostane!
Narod tvoj bo pil iz čaše tvoje,
s pitjem njenim bode se napajal -
v delih svojih živel sam boš večno!"
(iz Anton Aškerc, Čaša nesmrtnosti)

 

Prireditve, delavnice, sejmi v domačem kraju

 • 12. 1., 26. 1., 23. 2. in 30. 3.: delavnice izdelave rož iz krep papirja
 • 16. 2. 2017: skupščina društva
 • 19. 3. 2017: 7. Jožefov sejem in 3. srečanje godovnikov
 • 7. 4. 2017: velikonočne delavnice
 • med 21. in 23. 4.: dogodek v počastitev svetovnega dneva knjige
 • 1. 7. 2017: srečanje preseljenih Škalčanov
 • 1. 10. ali 8. 10: Jesen na vasi
 • 1. 12.: adventne delavnice

 

Predstavitve, gostovanja, sodelovanja

 • predstavitve na sejmih in dogodkih izven občine: sejem NATOUR ALPE-ADRIA v Ljubljani (februar), sejem NATURO v Gornji Radgoni (april), Lovrenčev sejem v Podčetrtku (avgust), sodelovanje na prireditvi Bučni pozdrav jeseni v Šmartnem ob Paki (7. 10.),
 • predstavitve na mestni tržnici v Velenju: 8. 4. velikonočni običaji, 7. 10. Jesen na vasi,
 • predstavitve na sejmih in drugih dogodkih v občini: Cvetlični sejem v Velenju (maj), Starotrški dan v Šaleku (avgust), Festival praženega krompirja ob Velenjskem jezeru (2. 9.), srečanje šahtnčanov (6. 9.), Miklavžev sejem v Plešivcu in Praznični sejem v Velenju (december),
 • delavnice izdelave rož iz krep papirja in razstave: Zimzelen Topolšica (marec).

 

Sodelovanja s KS in društvi

 • 30. 4. 2016: sodelovanje na kresovanju na Lubeli
 • očiščevalne akcije, priprava kresa, zaključek leta in druge skupne aktivnosti

 

Aktivnosti mladih turistov

 • ogledi zanimivosti in druge počitniške aktivnosti (predvidoma 7 srečanj),
 • S Fano in Jurijem na potep - nadgradnja turističnega produkta za aktivno preživljanje prostega časa v naravi,
 • sodelovanje na prireditvah in predstavitvah društva,
 • ...
 • ...

VELENJE OD MARIJE-2

REVIVAS - društvo za oživitev in promocijo vasi Škale je bilo ustanovljeno februarja leta 2009 z namenom, da ohranja dediščino, spodbuja razvoj vasi ter pospešuje turizem v kraju. Pretežni del dejavnosti društva se opira na kulturno dediščino kraja, šege in navade ter tradicionalne domače obrti. Organizirajo različne delavnice in etnološke prireditve, pa tudi sejme na podeželju, v katere vključujejo predvsem lokalne ponudnike. S priložnostnimi razstavami v domačem kraju in izven njega se trudijo obeležiti kak poseben dogodek, predstaviti svoje delo ter promovirati ponudnike in celotno krajevno skupnost. Društvo aktivno sodeluje pri dogodkih v organizaciji KS, pa tudi na prireditvah in srečanjih Turistične zveze Velenje in Turistične zveze Slovenije, katerih član je od leta 2013.

Specifično usodo vasi, v minulem stoletju hudo prizadete zaradi izkopavanja premoga, skuša društvo skozi različne oblike (razstave, zapisi spominov ipd.) predstaviti sedanjim rodovom, priseljenim prebivalcem doline in obiskovalcem od blizu in daleč.

V letu 2012 je društvo REVIVAS Škale poleg rednih aktivnosti uspešno zaključilo dva obsežna in doslej največja projekta.
Zbornik Škalske zgodbe, ki je izšel konec maja 2012, je bil končni rezultat projekta Ohranitev lokalne dediščine Škal - zbornik Škalske zgodbe. Strokovno pomoč pri izvedbi projekta je članom društva nudil  etnolog dr. Jože Hudales, gradiva za zbornik pa je prispevalo preko 100 prebivalcev. Obsega 266 strani, ima 10 tematskih sklopov in je bogato slikovno opremljen.

Z mednarodno razstavo Izgubljeni kraji v novi luči, ki je predstavljala del programa Evropske prestolnice kulture 2012 v Velenju, je društvo opozorilo na problematiko degradacije območij po Evropi zaradi odkopavanja premoga ter predstavilo različne pristope do revitalizacije. Znova je bila osrednja tema usoda vasi v Šaleški dolini, ki so jih prekrila jezera. Razstava je bila v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju odprta od 16. 5. do 31. 8. 2012, ogledalo pa si jo je preko 3.300 obiskovalcev.