Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

Turistično društvo Vojnik

Naslov: Kašova ulica 2, 3212 Vojnik
Kontaktna oseba: Nataša Kovačič Storžič
Telefon, gsm: 031 302 746
Član RTZ SAŠKA od: 03 dec 2022
Nazaj na članstvo

image_printNatisni

Kapela Sv. Tomaža pri Sv. Tomažu nad Vojnikom, ostanki nekoč mogočnega srednjeveškega gradu iz 12. stol.

Sv Tomaz

Grad Lemberg iz 12. stol., leta 1453 ga je porušil Friderik II. Celjski, ponovno je bil zgrajen leta 1584. Še danes nam grad razkriva svojo mogočno podobo, že s poti, ki pelje proti Dobrni.

29 08 05144

Graščina s parkom Socka ( 15. stol. ), prvotni lastniki so znani že iz prve polovice 13. stol.. Park je primer klasicistične zasnove iz druge pol. 19. stol. z elementi eksotizma.

Socka grascina1

Graščina Majpigel v Vinah iz 18. stol., majhen dominij nad Lembergom. Prvotno je bil last celjskih minoritov. Kasneje pa je graščini ustvarjala slikarka Elda Piščanec.

majpigel

Graščina s parkom, Frankolovo iz 16. stol.. Nekoč je h dvoru spadala kapela Sv. Trojice, v kateri je bila izpričana prva poroka leta 1724.

Frankolovo grascina 23

Cerkev Sv. Jerneja iz 13. stol. Je pogorela , sedanja neoromanska stavba je iz konca prejšnjega stol. Cerkev spada med največje pri nas. Največja vrednost cerkve je slavna Kremser- Schmidtova slika Sv. Jerneja, katero so zadnjič renovirali leta 1955/ 56.

Vojnik Jernej 710145

Cerkev Sv. Florijana, Vojnik iz 15. stol.. Zunanjost; zvonik je brez talnega zidca, ima pa preprost venčni zidec. Prezbiterij opasuje gotski talni zidec ter žlebasti fabion. Notranjost; po letu 1730 je bila prizidana Nepomukova kapela ter zahodni del zakristije. Opravo je cerkev dobila v drugi polovici 18. stol.

Vojnik Florjan

Cerkev Marija sedem žalosti, Vojnik , iz 17. stol.. V cerkvi se tudi nahaja izredno pomemben glasbeni instrument – orgelski pozitiv iz 17. stoletja, ki spada med najstarejše ohranjene orgle v Sloveniji. Šteje 7 registrov piščali, orgelska omara pa je izredno bogato okrašena. Instrument je bil v letu 2008 generalno restavriran.

11 portal cerkev DM

Cerkev Sv. Tomaž nad Vojnikom je iz 19. stol. Cerkev je pravzaprav večja kapela. Cerkev je grajena iz kamna grajskih razvalin gradu Hocheneke in ometana.

Sv Tomaz

Cerkev Sv. Lenarta, pražupnija Nova cerkev ( 13. stol. ), kjer je dve in pol leti služboval Anton Martin Slomšek ( 6. maj 1827 – 23. oktober 1829). Cerkev je leta 1795 poslikal celjan Janez Cimbol. Veliki oltar in oltar rešnjega telesa sta delo Francesca Galla iz leta 1779.

NC cerkev 05

Mihaelova kapela, v Novi Cerkvi, ob cerkvi Sv. Lenarta. Gotska kapela ima rekonstruirano baročno arhitekturno poslikavo šivanih robov iz konca 18. stol. Na kapeli so tudi rekonstruirana okna v prezbiteriju ter vhodna vrata v kapelo. V kapeli je imel Anton Martin Slomšek tudi nedeljsko šolo za svoje vernike.

NC kapela 04

Cerkev Sv. Katarine v Lembergu, prvotna cerkev je bila iz leta 1262, kasneje porušena, a današnja je iz 1841. leta.

zima foto lemberg 023

Vas Polže ali Reinhof – zajema pet hišnih številk ( 12 objektov ). Vas ima pristen videz slovenske štajerske vasi iz srede in konca 19. stol. Pod hišno št. 1. in 2. spadajo stanovanjska hiša z mlinom, kozolec- toplar, žaga “Venecijanka ” ter stanovanjska hiša z delavnico. Hišna št. 3 zajema dvojni kozolec- toplar iz leta 1823, hišna št. 4; hišo s predelano črno kuhinjo, kaščo s kletjo ter dvojni kozolec- toplar. Ter hišno št. 5 sestavljajo: hiša, gospodarsko poslopje, dvojni kozolec- toplar in kašča s kletjo. Vsi našteti objekti so z odlokom zaščiteni kot kulturna spomeniška celota.

sorzahov mlin 1

Cerkev Naše ljube gospe Rožnovenske, Črešnjice iz 14. stol..je delo Jožefa Wrenka, oltar v desni kapeli je verjetno Straussovo delo, oltar v levi kapeli pa je pozlatil leta 1714 celjski slikar Johann Benedikt Huster.

Cresnjice 24

Cerkev Sv. Jožefa, Frankolovo iz 18. stol., posvečena 1789. leta. Oltar je nazadnje obnavljal Franc Zamuda leta 1951.

frankolovo 129965

Cerkev Gojka, Dol pod Gojko – Frankolovo iz 19. stoletja posvečena Sv. Trojici in Devici materi. Orgle so izdelane v baročni tradiciji iz 19. stoletja, prinesene so bile iz Gornjega Grada.

Frankolovo cerkev trojica2

Trg Vojnik, je razglašen kot spomenik zgodovinskega urbanizma. Meje območja so: po Hudinji, južno od Prušnikove ul. (Bezenškove ul.), po Vinterjevi, Keršovi in Čufarjevi ulici do cerkve Sv. Florijana, po pobočju nad cesto, ter severno od kmetij Celjska cesta 4 in 5 do Hudinje. Prvič se kot trg omenja v gospoščinskem urbarju leta 1524 in je bil last deželnega kneza. Zveza med srednjeveškim gradom Hocheneke in naseljem pod gradom je temeljila na fevdalni odvisnosti in tudi kasneje je trg ohranil kmetijski značaj. Danes pa je upravno središče Občine Vojnik.

A 711464

Bezenškovo Bukovje, rojstna hiša Antona Bezenška. Bil je stenograf, publicist, slovenski poliglot in glavni pospeševalec slovensko- bolgarskih kulturnih stikov.

Cresnjice Bezensek2

Brdce pri Črešnjicah, rojstna hiša matere škofa, pesnika, pisatelja in učitelja Antona Martina Slomška.

Arhitektura kmečke krajine ( kozolci – toplarji, stare kmečke hiše )

14 SV Tomaž s kmetije

Številna verska znamenja ob poteh ( kapelice, križi )

vodeo proba 015

Pokopališče Vojnik, grobnice in grobovi znanih Vojničanov in Celjanov ter bronasti odlitek glave Antona Novačana, pisatelja, dramatika in diplomata, katerega rod izhaja iz Novak pri Novi Cerkvi. Pri svojem delu se je srečeval in sodeloval s Franom Saleškim Finžgarjem, dr. Drago Marušičem, Albinom Prepeluhom ter dr. Bogomilom Vošnjakom. Umrl je v izgnanstvu, v Argentini, a danes je njegova grobnica na pokopališču v Vojniku.

Spomeniki, iz novejše zgodovine so spomeniki padlim I in II. svetovne vojne Tu velja omeniti spomenik padlim v II. svetovni vojni, ki se nahaja pri stari šoli v Vojniku, dalje spomenik Frankolovskim žrtvam ( zapornikom iz Celjskega Starega piskra ) v Stranicah ob glavni cesti.

vojnik spomenik

Vojnik spomenik4

Vojnik Spomenik 149435

Pomnik v spomin Vojne za samostojno Slovenijo 1990-1991

OTVORITEV BOŽIČNEGA VOJNIKA

OTVORITEV BOŽIČNEGA VOJNIKA 2022

Kdaj: v petek, 16. decembra 2022 ob 16.30 
Kje: pred cerkvijo cv. Jerneja v Vojniku

Vabljeni na ogled novoletnih lučk ter jaslic in na poslušanje adventnih in božičnih melodij.

Turistično društvo Vojnik deluje že 64 let. Aktivnih članov društva je 135. Vizija delovanja je v vzgoji krajanov za skrb za lepo urejen kraj in njegovo okolje, ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine in prenos znanja na podmladek kraja, regijska promocija kraja, organizacija kulturnih prireditev ter izobraževalnih dogodkov. Največja prireditev v Vojniku je v drugi polovici decembra pod imenom Božični Vojnik z razstavo več kot 150 jaslic.