Hitri kontakt

RTZ SAŠKA

Stari trg 3, 3320 Velenje
+386 (0)3 896 15 47
+386 041 753 402
info(at)turizem-saska.si

Člani Regijske turistične zveze SAŠKA Turistična društva iz Spodnje Savinjske doline, Šaleške doline, Koroške pokrajine

Zavod za kulturo turizem šort in mladino Ravne na Koroškem

Naslov: Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
Kontaktna oseba: Aleš Logar, direktor zavoda
Telefon, gsm: 040 433 945
Član RTZ SAŠKA od: 05 dec 2017
Nazaj na članstvo

Znamenitosti

Turške šance
1253

Turške šance

Danes se okopi, v sredini zaraščeni z otočkom, skrivajo v gozdu nad Kotljami. Od ...
Gozdni mož
1414

Gozdni mož

Blizu Kotnikove kmetije pod Plešivcem, v gozdu na meji med Štajersko in ...
Votla peč
1476

Votla peč

Vzhodno od Raven na Koroškem leži v reki Meži velik blok pegmatita, ki se je odlomil od ...
Cestnikov slap
655

Cestnikov slap

V dolini Meže na Tolstem Vrhu na dvorišče Cesnikove domačije pada slikovit slap. Gradita ...
Izvir na Rimskem vrelcu
757

Izvir na Rimskem vrelcu

Ob vznožju mogočne Uršlje gore, v dolini Kotelj, na nadmorski višini 510 metrov ...
Grajski park
590

Grajski park

Zadnji lastniki gradu, grofje Thurni, so polja za gozdom pred 140 leti preuredili v lep grajski ...
Ivarčko jezero
1016

Ivarčko jezero

Na poti skozi Prežihove Kotlje, pod mogočno Uršljo goro, leži Ivarčko jezero. Nahaja se ...
Ravbarska luknja
73

Ravbarska luknja

Vhod v Ravbarsko luknjo, edino znano jamo v pegmatitu, katere nastanek še ni povsem ...
Grad Ravne
612

Grad Ravne

Grad Ravne stoji na prodnati terasi nad mestnim jedrom in je star že okoli petsto let. Po zadnji ...
Janeževa domačija
585

Janeževa domačija

V zaselke samotnih kmetij Strojne, nad strnjenim jedrom s cerkvijo sv. Urha, leži Janeževa ...
Lobasov dvorec
587

Lobasov dvorec

Stanovanjska hiša večje domačije v Podkraju pod Uršljo goro je nekdanji Lobasov ...
Grad Javornik
599

Grad Javornik

Na robu terase Javornik na imenitni razgledni točki nad starim delom mesta leži grad Javornik. ...
Mežnarjev skedenj
554

Mežnarjev skedenj

V neposredni bližini cerkve pod cesto stoji leseno, delno iz kamna zidano značilno gospodarsko ...
Požegova domačija
518

Požegova domačija

V pobočje Strojne locirano samotno domačijo sestavljajo gospodarsko poslopje, kašča ter ...
Krauperška kašča
571

Krauperška kašča

Kašče so reprezentativne stavbe kmečkega doma, namenjene hrambi žita in mesnih izdelkov. ...
Trško jedro
588

Trško jedro

Trško jedro Raven na Koroškem se razprostira v obsegu kot ga je upodobil J. V. ...
Račelova kašča
536

Račelova kašča

V okviru Račelove domačije na Zelenem Bregu je ohranjena velika, lepo oblikovana kašča. ...
Oplazova kašča
25

Oplazova kašča

V okviru samotne strojanske domačije, ki zavzema izjemno lego v pokrajini, sta se ohranili le ...
Grad Šrotnek
54

Grad Šrotnek

Ta dvorec je stal nad Kotljami, nekaj deset metrov južno od cerkvice sv. Mohorja. Danes ga ni ...

Prihajajoči dogodki

Ključne elemente ponudbe in hkrati tudi razvojne priložnosti občine na področju turizma predstavljajo izletniški turizem s poudarkom na predstavitvi kulturno-zgodovinske dediščine in naravnih zanimivosti, ponudba športno-rekreativnih aktivnosti v naravi ter turizem na podeželju oz. ponudba turističnih kmetij. Med najbolj obiskane turistične zanimivosti in izletniške točke spadajo ponudbe Muzeja Ravne na Koroškem: Prežihova bajta, Stara železarna (Štauharija) in Forma viva Ravne.

Obstoječa ponudba na celotnem območju občine je prilagojena predvsem dnevnim turističnim obiskovalcem – izletnikom.  Nastanitvene zmogljivosti ne dosegajo zadostnega števila postelj, večje kapacitete nudita le Mladinski hotel Punkl in Hotel Delalut.

Turistično informativna dejavnost je organizirana v Turistično informacijskem centru - TIC, ki deluje v okviru Zavoda za lulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem. Na območju občine delujejo tri turistična društva, ki skrbijo predvsem za  organizacijo turističnih prireditev v občini. Za urejenost krajev in organizacijo prireditev trenutno skrbijo ožji deli občine, tj. krajevne, četrtne in vaške skupnosti.

Prenočitvene zmogljivosti – 1. 1. 2017

 

Vrsta objekta

Število    objektov

Število sob

Zmogljivosti

-   ležišča skupaj

Zmogljivosti

  -   stalna ležišča

Skupine nastanitvenih objektov - SKUPAJ

RAVNE NA KOROŠKEM-2

Okolica Raven je bila poseljena že v antiki, saj je skozi kraj vodila rimska cesta. Na mestu železarne so našli rimsko keramiko, mozaične kamenčke, opeko in denar. Prvič se Ravne omenjajo  leta 1248 kot Guttenstein, kot trg pa leta 1317, ko je pridobil sodne pravice. V 14. stoletju postane Guštanj  deželno knežji trg in je dobil pravico do štirih letnih sejmov in do pobiranja sejmnine. Od konca 16. stoletja je trg imel grb in uradni pečat zelene barve, ki predstavlja drevo s tremi krošnjami. Tržani so bili osebno svobodni, toda trška samouprava ni bila popolna.

Guštanj je bil trgovsko in  obrtno središče (čevljarji, kovači, lončarji, usnjarji, barvarji, rokavičarji, glavničarji). Krojaški ceh je v Guštanju deloval od  leta  1749. V 16. in 17. stoletju je trg pridobil pravice do novih treh letnih sejmov, ki so pospeševali razvoj trgovine in obrti.

Začetki železarstva segajo v leto 1620. Po letu 1774 se je začela industrijska izdelava železa, ko so ob reki Meži delovale prve kovačnice in žebljarne. Leta 1807 so fužinske obrate kupili grofje Thurni, ki so do konca stoletja širili izdelavo železnih in jeklenih izdelkov. Leta 1848 je v premogovnikih in železarskih delavnicah v Guštanju, na Prevaljah, Črni, Mežici in na Lešah delalo več kot  1200 delavcev. Leta 1863 je kraj dobil železniško povezavo, ki je omogočila nagel gospodarski razvoj v drugi polovici 19. stoletja . 

Osnova za razvoj je bilo jeklarstvo, ki je šele s propadom fužinarstva v Črni, Mežici in na Prevaljah  dobilo možnost za nadaljnji razvoj. Že pred prvo svetovno vojno so kvalitetno ravensko jeklo prodajali na Bližnji in Daljni vzhod ter v Rusijo. Konec tridesetih let so začeli v železarni razen plemenitih jekel izdelovati tudi končne izdelke za potrebe kmetijstva, prometa in železnice. Zaradi razvoja jeklarstva je na Ravnah zaostala druga gospodarska dejavnost, zlasti obrt.

Razvoj  ravenske  železarne  sta pospešili obe svetovni vojni, ko je delovala kot vojno podjetje. Odločilni razvoj se je začel z letom 1946, ko so zgradili livarno in valjarno kvalitetnega jekla, mehanično delavnico za pnevmatična kladiva in kovačnico. Ko so železarno v celoti elektrificirali, so dogradili še valjarno, halo za izdelavo industrijskih nožev, kalilnico, lužilnico in kemijski laboratorij. Z razvojem jeklarske industrije se je izredno hitro razvijal tudi kraj, ki je leta 1952 postal mesto in spremenil ime iz Guštanja v Ravne na Koroškem.

Danes so Ravne največje koroško mesto in upravno, gospodarsko, izobraževalno, športno in kulturno središče Mežiške doline in zgodovinske Koroške nasploh, v marsičem pa presegajo meje svoje koroške pokrajine.